VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄSTERBOTTEN
SV

Styrelsen

Ordförande: Torbjörn Halvardsson
Kontaktuppgifter:
e-post: torbjorn.halvardsson79@gmail.com Mobil: 070-341 05 95

Ledamot: Anna Isaksson Asplund
Kontaktuppgifter:
e-post: anna.isaksson@foretagarna.se Mobil: 070-224 37 00

Ledamot: Niclas Nygren Johansson
Kontaktuppgifter:
e-post: Mobil: 070-381 10 88


Ledamot: Peter Juneblad
Kontaktuppgifter:
e-post: peter.juneblad@umea.se Mobil: 070-225 72 15

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!